Ročník 2022

PŘEHLED VÍTĚZŮ SOUTĚŽE KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU 2022:

 • CELKOVÝ VÍTĚZ a vítěz v kategorii Utváření veřejného prostoru: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří
  Hodnotitelská komise kromě společenského a kulturního záběru projektu ocenila i využití metody design & build (1 dodavatel projektu i stavby, žádné důsledky nárůstu cen během covidu, minimální vícepráce) při realizaci projektu. Dále to, že jde o nízkoenergetickou budovu, v níž je využita inteligentní klimatizace, byla tam vybudována vlastní fotovoltaická elektrárna a zaveden systém zadržování a následné využití dešťové vody.
 • Cena ministra pro místní rozvoj: Dům dětí a mládeže, Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí
  Novostavba DDM je umístěna v areálu bývalé textilky Perla 01 a nachází se prakticky ve středu města. Je první z nově navržených objektů v rámci revitalizace průmyslového brownfieldu.

Vítězové kategorií

 • Děti a rodiče – Rekonstrukce Základní školy Turnov – Mašov
  Hodnotitelská komise ocenila, že který pomohl zachovat fungování 1. stupně základní školy v této místní části města a významně tam zlepšil pracovní prostředí a podmínky pro vzdělávání žáků.

 • Ekologický projekt roku ­– Lesopark Na Panském v Bohumíně
  Hodnotitelská komise ocenila, že projekt posílil přirozenou funkci krajiny, zajistil přirozené zadržování vody v krajině a zvýšil biodiverzitu fauny a flóry na daném území.

 • Chytrá obec – Řeka – chytrá obec Sencito
  Hodnotitelská komise ocenila, že projekt šetří zejména čas zaměstnancům obce, kteří by jinak museli místa osazená senzory navštěvovat fyzicky. Tím dochází k úspoře personálních nákladů. Díky mobilní aplikaci se však také zlepšila a zrychlila informovanost obyvatel, např. kdy byl vyvezen odpad, je jasné už za několik minut po jeho vyvezení.

 • Kulturní a vzdělávací činnost – Astronomicko-přírodovědná observatoř v Kadani
  Hodnotitelská komise ocenila, že projekt zvýšil ve městě a okolí zájem o astronomii, ale i další vědní obory, a to napříč všemi věkovými kategoriemi, včetně žáků místního gymnázia, umožňuje konání veřejných pozorování hvězdné oblohy a podnítil ve městě pořádání přednášek s astronomickou tématikou.

 • Odpadové hospodářství – Třídím gastro v Šumperku
  Hodnotitelská komise ocenila, že projekt ukazuje cestu, jak lze efektivně nakládat s gastroodpadem, který tvoří až třetinu obsahu nádob na směsný komunální odpad, a jak zároveň snižovat náklady obcí a měst za svoz komunálního odpadu a jeho ukládání na skládku.

 • Sociální projekt roku – Obecní multifunkční centrum v Kamýku nad Vltavou
  Hodnotitelská komise ocenila, že obecní multifunkční centrum je široce využíváno jak místními občany, tak obyvateli okolních obcí všech věkových kategorií a výrazně přispělo k dalšímu rozvoji kulturního, společenského i sportovního života v obci a celém regionu.

 • Trvale udržitelný projekt roku – Cirkula – centrum udržitelné energetiky a oběhového hospodářství ve Slavičíně
  Hodnotitelská komise ocenila, že projekt pomáhá ve městě udržet sociálně únosnou cenu za teplo pro obyvatele, přispívá ke snížení místní produkce odpadu a zároveň má mi ekologický přínos v podobě využití sluneční energie a energie z tepelných čerpadel.

 • Veřejná zeleň – Regenerace Parku Hladnovská ve Slezské Ostravě
  Hodnotitelská komise ocenila, že ve Slezské Ostravě vznikla nová, vkusně řešená odpočinková zóna s výraznou ekologickou, hygienickou a estetickou funkcí. Park slouží i klientům sousedního Domu s pečovatelskou službou a zařízení pro tělesně postižené Čtyřlístek, a má tak mi značný sociální dopad.

 • Zvláštní cena Hodnotitelské komise - Školkový farmářský trh v Čepřovicích na Strakonicku
  Na začátku této akce byla touha mateřské školky pořídit si skleník a zapojit do procesu pořízení také děti, byl to plán v rámci finanční gramotnosti dětí. Trh našel zalíbení jak u dětí, tak u místních obyvatel a určitě není poslední, každý trh má podtext něčeho dobročinného – na rozhodování

Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down