Připravili jsme pro vás nový ročník soutěže o nejlepší realizovaný projekt na úrovni územní samosprávy.

24.10.2023 od 14 hod.
Nová radnice Prahy 12
zobrazit na mapě

Partneři aktuálního ročníku soutěže:

Hlavní partner soutěže

Hlavní partner soutěže

Partner soutěže

Finanční partner 
pro města a obce

Celostátní soutěž Komunální projekt roku 2023 již běží naplno. Obce a města do ní mohou podávat přihlášky až do 12. září 2023

Už 9. ročník tradiční a respektované celostátní soutěže byl letos vypsán v deseti soutěžních kategoriích, přičemž v jeho rámci bude udělena také Cena ministra pro místní rozvoj. Neomezený počet svých projektů mohou do soutěže přihlašovat obce, městyse, města i městské části a městské obvody. Musí jít o projekty, které byly uskutečněny v období od 1. ledna 2022 do 12. září 2023. Účast v soutěži je bez vstupního poplatku.

Uzávěrka příjmu přihlášek byla stanovena na 12. září 2023, vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 24. října v prostorách nové moderní radnice Městské části Praha 12 (její projekt se předloni stal jedním z vítězů soutěže). Na vyhlášení výsledků soutěže budou pozváni všichni její účastníci.

Soutěžní kategorie jsou tyto: Sociální projekt roku, Veřejné zdraví a sport pro všechny, Utváření veřejného prostoru, Veřejná zeleň, Odpadové hospodářství, Chytrá obec, Kulturní a vzdělávací činnost, Komunální a komunitní energetika, Ekologický projekt roku a Bezpečný úřad.

Charakteristiku jednotlivých  kategorií soutěže i jednoduchou on-line přihlášku najdete na této stránce v horní vodorovné liště kliknutím na odkazy O soutěži a Přihláška / Nominace do soutěže.

Mezi přihlášenými projekty, které byly podpořeny z dotačních programů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, se rozhodne i o držiteli Ceny ministra pro místní rozvoj.

Územní samosprávné celky za vítězství svých projektů v jednotlivých kategoriích soutěže a za celkové vítězství v soutěži  obdrží finanční  prémie. Nositelé takto oceněných projektů převezmou věcnou cenu – „křišťálové srdce na otevřené dlani“.

Členy hodnotitelské komise jsou zástupci vítězných projektů z loňského ročníku soutěže a po jednom zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a redakce Moderní obce.

Soutěži Komunální projekt roku 2023 udělil záštitu místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Soutěž je podporována Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Záštitu nad vyhlášením výsledků soutěže poskytla Městská část Praha 12.

Život lidí a fungování měst a obcí zlepšují komunální projekty. Které z nich loni ovládly celostátní soutěž Komunální projekt roku 2022?

Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří se stalo Komunálním projektem roku 2022. Zvítězilo v letošním velmi silném ročníku tradiční soutěže, do kterého se přihlásilo 88 projektů z měst a obcí z celé České republiky. Výsledky soutěže byly oznámeny 13. září 2022 v pražském Obecním domě pod záštitou a za účasti místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Ten předal i Cenu ministra pro místní rozvoj. Získal ji Dům dětí a mládeže, Areál Perla 01, v Ústí nad Orlicí.

Soutěž Komunální projekt roku 2022 se koná od roku 2015. Má devět kategorií podle toho, jak fungují a co mají na starosti municipality. Jedná se o kategorie Sociální projekt roku, Děti a rodiče, Veřejná zeleň, Kulturní a vzdělávací činnost, Odpadové hospodářství, Utváření veřejného prostoru, Chytrá obec, Ekologický projekt roku a Trvale udržitelný projekt roku. S vítězstvím v každé kategorii i celkovým prvenstvím je spojena finanční odměna 20 tisíc a 30 tisíc Kč. Nejvíc přihlášek, a to 26, letos přišlo v kategorii Utváření veřejného prostoru. Uděluje se také Cena ministra pro místní rozvoj.

„Soutěž Komunální projekt roku vnímám jako zdroj inspirace pro rozvoj regionů. Nositelé oceněných projektů, primátoři a starostové měst a obcí, jsou takto odměněni za svou práci a inovativní nápady. Zároveň nezapomínáme, že městské samosprávy jsou kvůli energetické krizi ve složité situaci. Hrozí, že budou muset omezovat investice i běžný provoz a tomu se jako vláda snažíme zabránit,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a dodal: „Jsem opravdu rád, že prvním čtením prošlo v rámci novely zákona o státním rozpočtu 2022 navýšení rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na národní dotační programy o 2,55 miliardy korun. Největší část z nich půjde právě na rozvoj obcí a měst, kterým tak v boji s růstem cen energií pomůžeme.“

Podle Ivana Bartoše by se finance v případě celkového schválení mohly použít třeba na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, který se stal kvůli pandemii covid-19 nejvíc postiženou oblastí. A v souvislosti s dříve zmiňovanou a aktuálně velmi klíčovou energetikou také například na zlepšení energetické úspornosti budov. Což je i případ letošního vítězeKulturní centrum v Klášterci nad Ohří postavené v pasivním standardu vzniklo podle principu udržitelnosti modernizací a dostavbou původního kulturního domu.

Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří postavené v pasivním standardu vzniklo podle principu udržitelnosti modernizací a dostavbou energeticky náročné budovy původního kulturního domu. Přestěhovala se do něj i městská knihovna, která rovněž sídlila v energeticky nehospodárné budově. Kulturní centrum se stalo celkovým vítězem soutěže Komunální projekt roku 2022. Foto: Filip Šlapa

„Musím neskromně říct, že se nové energeticky úsporné Kulturní centrum skutečně povedlo. Stalo se přirozeným střediskem setkávání obyvatel i návštěvníků napříč generacemi, a to při zachování genia loci – ducha místa s prvky původního kulturního domu,“ konstatoval starosta města Klášterec nad Ohří Štefan Drozd a připojil: „Kulturní dům i knihovnu využívají studenti gymnázia, slouží jako zázemí seniorským spolkům a spolkům osob postižených civilizačními chorobami, ochotníkům či hudebníkům, našlo tam místo knihkupectví i gastro s dětskou hernou. Vznikly prostory pro workshopy, veřejná setkání či konference, vyřešilo se i veřejné prostranství před budovou. Byla to spousta práce, kdy se vše podařilo realizovat s jedním dodavatele a bez žádných důsledků nárůstu cen během covidu. Na kulturní centrum v nízkoenergetické budově, kde je mimo jiné inteligentní klimatizace, vlastní fotovoltaika a systém zadržování a využívání dešťové vody, jsme pyšní. A děkujeme, že ho ocenila i hodnotitelská komise Komunálního projektu, která práci pro města a obce velmi dobře zná.“

Hodnotitelskou komisi tvořili vítězové loňského ročníku soutěže, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a organizátoři akce. Mimo jiné posuzovali přínos projektu pro obyvatele a samosprávu, která ho realizovala, případné uplatnění v jiném městě či obci, zapojení veřejnosti, náklady – od výše přes způsob a zdroje financování, stejně jako úlohu soutěžícího, který je s projektem spojený a byl jeho hnacím motorem.

Novostavba Domu dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí, která v soutěži Komunální projekt roku 2022 obdržela Cenu ministra pro místní rozvoj, je umístěna v areálu bývalé textilky Perla 01 a nachází se prakticky ve středu města. Je první z nově navržených objektů v rámci revitalizace průmyslového brownfieldu. Jde o třípodlažní podsklepený objekt, ve kterém se nacházejí moderní výukové a zájmové učebny, tělocvična, vnitřní a venkovní lezecká stěna, taneční sál, keramická dílna a nahrávací studio. Foto: archiv města

To se týká starostů měst a obcí, kteří přebírají ocenění za vítězné projekty. Například Petra Hájka, starosty Ústí nad Orlicí. Právě tam mají nový Dům dětí a mládeže, Areál Perla 01, který v letošním Komunálním projektu získal Cenu ministra pro místní rozvoj. Vznikl revitalizací průmyslového brownfieldu, někdejší textilky. V třípodlažním podsklepeném objektu se nachází moderní učebny, tělocvična, lezecká stěna, taneční sál, keramická dílna a nahrávací studio. Součástí je také letní amfiteátr.

„Náš nový Dům dětí a mládeže je jednoduše skvělý. Třeba zelená střecha slouží zároveň jako zastíněná relaxační plocha. Dešťová voda se zachytává do retenční nádrže a využíváme ji k zalévání nově vysazené zeleně. Celá budova je bezbariérová, vybavená klimatizací a nuceným větráním s rekuperací. Prostranství u DDM je rozděleno na pěší promenádu pod korunou nově vysazených stromů a zatravněnou část navazující na amfiteátr. Všechno to vypadá moc hezky a bezvadně to funguje,“ připomněl starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek„DDM je první dokončený objekt v rámci revitalizace průmyslového brownfieldu, který máme v centru města. Na projekt, který bez DPH stál téměř 85 milionů Kč, jsme dostali 30milionovou dotaci z MMR, konkrétně z programu Podpora revitalizace území – regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Díky moc za ni a samozřejmě také za ocenění v soutěži Komunální projekt roku 2022," vysvětlil dále Petr Hájek.

„Když jsme v roce 2015 se soutěží Komunální projekt roku přišli, netušili jsme, jaký bude o ni zájem a kolik báječných a inspirativních projektů nám během hodnocení projde pod rukama. Nejradši bych při vyhlašování vítězů ocenil úplně všechny, což bohužel nejde. Každopádně si všech přihlášených projektů moc vážím a všem přihlašovatelům velmi gratuluji k tomu, co se jim podařilo dokázat, a to i přes všechny překážky, které život přináší,“ okomentoval soutěž organizátor soutěže Komunální projekt roku Martin Sedláček, podle jehož slov skleněná plastika ve tvaru srdce na otevřené lidské dlani, které vítězné projekty dostávají, naprosto nádherně symbolizuje fakt, že všechny projekty v samosprávách jsou hlavně o lidech a pro lidi. "Vznikají především pro to, aby jim zlepšily život a udělaly jim dobře u srdce," dodal Martin Sedláček.

Soutěž Komunální projekt roku vyhlašuje vydavatelství ProfiPress a časopis Moderní obec ve spolupráci s  Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Partnery ročníku 2022 jsou Hasičská vzájemná pojišťovna, Národní rozvojová banka a Československá obchodní banka. Partnery mají i jednotlivé kategorie akce a také celkový vítěz soutěže.

KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU 2022 – VÝSLEDKY

CELKOVÝ VÍTĚZ

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, nositel projektu starosta Štefan Drozd

Cena ministra pro místní rozvoj

Dům dětí a mládeže, Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí, nositel projektu starosta Petr Hájek

Vítězové kategorií

  • Děti a rodiče – Rekonstrukce Základní školy Turnov – Mašov, nositel projektu starosta Tomáš Hocke
  • Ekologický projekt roku­ – Lesopark Na Panském v Bohumíně, nositel projektu starosta Petr Vícha
  • Chytrá obec – Řeka – chytrá obec Sencito, nositel projektu starosta Tomáš Tomeczek
  • Kulturní a vzdělávací činnost – Astronomicko-přírodovědná observatoř v Kadani, nositel projektu místostarosta Jan Losenický
  • Odpadové hospodářství – Třídím gastro v Šumperku, nositel projektu místostarosta Jakub Jirgl
  • Sociální projekt roku – Obecní multifunkční centrum v Kamýku nad Vltavou, nositel projektu starosta Petr Halada
  • Trvale udržitelný projekt roku – Cirkula – centrum udržitelné energetiky a oběhového hospodářství ve Slavičíně, nositel projektu starosta Tomáš Chmela
  • Utváření veřejného prostoru – Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří, nositel projektu starosta Štefan Drozd
  • Veřejná zeleň – Regenerace Parku Hladnovská ve Slezské Ostravě, nositel projektu starosta Richard Vereš

Zvláštní cena Hodnotitelské komise

Školkový farmářský trh v Čepřovicích na Strakonicku, nositelka projektu starostka Barbora Poláčková

/red/

PŘEHLED VÍTĚZŮ SOUTĚŽE KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU

Partneři kategorií

Partner vítěze soutěže
Sociální projekt
Veřejné zdraví a sport pro všechny
Veřejná zeleň
Odpadové hospodářství
Utváření veřejného prostoru
Ekologický projekt roku
Chytrá obec
Kulturní a vzdělávací činnost
Bezpečný úřad
Komunální a komunitní energetika
Cena ministra pro místní rozvoj

Vyhlašovatel soutěže

Spolupořadatelé

O soutěži

Cílem soutěže je zviditelnění a ocenění představitelů a pracovníků místních samospráv a jimi realizovaných inspirativních a občansky přínosných projektů uskutečněných územními samosprávami – obcemi, městysy, městy, statutárními městy, městskými částmi a městskými obvody (dále jen „obce a města“).
Propozice a kritéria hodnocení soutěže

Oceněné projekty

Ročník 2022

PŘEHLED VÍTĚZŮ SOUTĚŽE KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU 2022

Celkový vítěz a vítěz v kategorii Utváření veřejného prostoru

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Kompletní výsledky ročníku

Fotogalerie

Komunální projekt roku 2022

Zobrazit celou galerii

Videogalerie

Komunální projekt roku 2023

Organizátoři

Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-downarrow-right-circle