Otevřeli jsme pro Vás jubilejní, už 10. ročník soutěže Komunální projekt roku!

Uzávěrka příjmu přihlášek
2. září 2024
Vyhlášení výsledků soutěže
8. října 2024
Senát Parlamentu ČR
zobrazit na mapě

Partneři aktuálního ročníku soutěže:

Hlavní partner soutěže

Hlavní partner soutěže

Finanční partner 
pro města a obce

Srdečně vás zveme do soutěže Komunální projekt roku 2024!

Ke 3. květnu 2024 otevíráme jubilejní, už 10. ročník celostátní soutěže Komunální projekt roku. V roce 2023 jsme do ní přijali rekordní počet 114 skvělých inspirativních projektů. Stanete se letos se svými projekty spolutvůrci nového rekordu?

Až do pondělí 2. září se do soutěže Komunální projekt roku 2024 mohou se svými projekty hlásit obce, městyse, města, městské obvody a městské části, a to do následujících soutěžních kategorií:

* Sociální projekt roku (Projekty zaměřené na prorodinnou politiku, na pomoc znevýhodněným a ohroženým skupinám obyvatel a na jejich sociální začleňování, na sociální služby, sociální práci apod.)

* Veřejné zdraví a sport (Projekty zaměřené na podporu zdravého životního stylu či zdravého stravování ve školních zařízeních zřizovaných obcemi a městy, na rozvoj pohybových aktivit a sportu pro všechny věkové kategorie, na budování sportovní infrastruktury apod.)

* Veřejná zeleň (Projekty zaměřené na údržbu zeleně na veřejných prostranstvích, péči o ni a její další výsadbu a rozšiřování /uliční a sídlištní zeleně, parků, stromořadí/, na péči o jednotlivě nebo ve skupinách rostoucí stromy, památné stromy apod.)

* Odpadové hospodářství (Projekty zaměřené na zkvalitňování a vyšší efektivitu odpadových hospodářství obcí a měst, na podporu oběhového hospodářství a třídění odpadů, na inspirativní způsoby nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a jejich využívání, na energetické využívání odpadů, projekty předcházení vzniku odpadů apod.)

* Utváření veřejného prostoru (Projekty zaměřené na nové stavby i rekonstrukce stávajících budov či na revitalizaci veřejného prostoru včetně jeho osazování vhodným městským mobiliářem. Projekty přispívající ke zlepšení a zkulturnění veřejného prostoru, stejně jako ke zlepšení jeho přístupnosti a posilování jeho funkce coby místa pro setkávání lidí, kulturní a společenské akce obce či města. Může jít i o projekty, které řeší udržitelnou mobilitu ve městech a obcích a vytvářejí podmínky pro vhodné skloubení jednotlivých druhů dopravy, ale i o projekty péče o památky apod.)

* Chytrá obec (Projekty, které komplexně či i jen dílčím způsobem využívají digitální a informační technologie ke zkvalitnění života v obcích a městech a vyšší efektivitě jejich řízení a správy, lepší informovanosti občanů a usnadnění jejich kontaktu s radnicemi apod.)

* Ekologický projekt roku (Projekty zaměřené na péči o krajinu a zlepšování jejích funkcí z hlediska vodního režimu, půdní eroze i biodiverzity, na energeticky úsporná opatření a zavádění smart technologií na jejich podporu. Může jít i o další projekty šetrné k přírodě a zaměřené na snižování ekologické zátěže, stejně jako o projekty v oblasti ekologické výchovy a osvěty všech věkových skupin obyvatelstva apod.)

* Kulturní a vzdělávací činnost (Projekty zaměřené na kulturně výchovnou činnost, udržování lidových tradic a zvyšování participace občanů na místním kulturním a společenském dění, stejně jako projekty, které si kladou za cíl rozšiřovat a prohlubovat znalosti o své obci, svém městě či regionu a posilování vztahu k nim. Může jít rovněž například o projekty, které jsou zaměřeny na zvyšování znalostí pomáhajících vybraným skupinám obyvatelstva lépe se orientovat či uplatnit v současném světě apod.)

* Bezpečný úřad (Projekty, které zajišťují ochranu úřadů obcí a měst i jejich podřízených organizací před kybernetickými útoky, vedou zaměstnance k dodržování bezpečnostních pravidel při používání informačních technologií, využívají digitální technologie při bezpečném zpracování dat a nastavení transparentních vnitřních procesů. Oceněny mohou být i projekty, které napomáhají k lepší hygieně práce a pracovního prostředí pro zaměstnance či které zvyšují bezpečnost zaměstnanců.)

Obec, městys, město, městská část či městský obvod mohou do soutěže přihlašovat neomezený počet projektů do kterékoliv soutěžní kategorie.

Z vítězů jednotlivých kategorií bude hodnotitelskou komisí vybrán celkový vítěz soutěže – Komunální projekt roku 2024.

Zároveň bude udělena také Cena ministra pro místní rozvoj. Bude jí oceněn projekt, jenž byl podpořen z dotace poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj (může jít o podporu z národního dotačního titulu MMR nebo IROP) a který z pohledu hodnotitelské komise významným způsobem přispívá (resp. má významný potenciál přispět) k rozvoji nejen příslušné obce či města, ale i okolního regionu.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 8. října ve Valdštejnském paláci v Praze, sídle Senátu Parlamentu ČR.

Soutěži udělil záštitu místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, záštitu nad vyhlášením výsledků soutěže v sídle horní parlamentní komory převzal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR. Soutěži vyjádřil podporu také Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR spolu se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR.

Elektronickou přihlášku do soutěže najdete na úvodní stránce webu komunalniprojektroku.cz ve vodorovné liště pod horním obrázkem. Doprovodným textem k přihlášce jsou i propozice soutěže.

Podělte se v soutěži Komunální projekt roku 2024 s ostatními územními samosprávnými celky o radost ze svých úspěšných projektů a inspirujme se jimi navzájem!

 

Celkovým vítězem celostátní soutěže Komunální projekt roku 2023 se stal Havířov

Absolutním vítězem devátého ročníku celostátní soutěže Komunální projekt roku 2023 bylo vyhlášeno město Havířov s projektem Rekonstrukce haly Fénix. Rozhodla o tom hodnotitelská komise složená ze zástupců projektů oceněných v předchozím ročníku soutěže.

Komise ocenila především možnosti, které havířovský projekt přináší pro další rozvoj sportovních, kulturních i společenských aktivit ve městě a v celém regionu, stejně jako citlivou a vkusnou přestavbu původní nádražní výpravní budovy. Havířov se zároveň stal vítězem soutěžní kategorie Utváření veřejného prostoru.

Další ocenění putovala do Postoloprt, Dobříše, MČ Praha 10, Řevnic, hlavního města Prahy, Brna, Morkůvek, Dobrovolného svazku Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, Prostějova, Bohumína a Semil.

V již devátém ročníku celostátní soutěže Komunální projekt roku se sešlo rekordních 114 přihlášených projektů, které se ucházely o prvenství ve dvanácti soutěžních kategoriích.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v úterý 24. října v budově radnice městské části Praha 12. Právě s projektem své moderní radnice se tato městská část stala v roce 2021 jedním z vítězů soutěže Komunální projekt roku.

Soutěž Komunální projekt roku 2023 byla vyhlášena vydavatelstvím Profi Press a časopisem Moderní obec pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše a ve spolupráci s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR.

Partnery soutěže byly Hasičská vzájemná pojišťovna, Národní rozvojová banka, nezisková společnost Asekol a Československá obchodní banka. Partnery mají i jednotlivé kategorie akce a také celkový vítěz soutěže.

Havířov - vítězná hala

Které projekty byly v soutěži Konunální projekt roku 2023 oceněny? To naleznete níže.

PŘEHLED VÍTĚZŮ SOUTĚŽE KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU
Všechny projekty, které se loni zúčastnily soutěže Komunální projekt roku,
představuje zvláštní příloha časopisu Moderní obec v lednu 2023.

Partneři kategorií

Partner vítěze soutěže
Sociální projekt
Veřejné zdraví a sport pro všechny
Veřejná zeleň
Odpadové hospodářství
Utváření veřejného prostoru
Ekologický projekt roku
Chytrá obec
Kulturní a vzdělávací činnost
Bezpečný úřad
Cena ministra pro místní rozvoj

Vyhlašovatel soutěže

Spolupořadatelé

Oceněné projekty

PŘEHLED VÍTĚZŮ SOUTĚŽE KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU 2023

Celkový vítěz a vítěz v kategorii Utváření veřejného prostoru

Havířov s projektem Rekonstrukce haly Fénix

Kompletní výsledky ročníku

Fotogalerie

Komunální projekt roku 2023

Zobrazit celou galerii

Videogalerie

Komunální projekt roku 2023

Organizátoři

Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-downarrow-right-circle